Om Aker Seniorakademi

Aker Seniorakademi er et foredragsforum for alle over 60 år og som er bosatt i bydelen Vestre Aker. Akademiet holder til i Ris Menighetshus og har for tiden over 450 medlemmer. Det holdes 9 plenumsforedrag og 7 x 2 temaforedrag hver vår og høst. Plenumsforedragene holdes på tirsdager klokken 11.00 – 13.00, og temaforedragene holdes på onsdager og torsdager fra kl 11.00 – 13.00. Våre kunnskapsrike foredragsholdere tar for seg emner innen historie, vitenskap, samfunn, kunst og kultur.

Temaforedrag

Medlemmer i akademiet og også de som står på ventelisten, kan melde seg på som deltagere i akademiets to temagrupper. Hver temagruppe holder 7 møter høst og vår. På onsdager er hovedemnet ”Kunst og Kultur”. På torsdager er hovedemnet ”Historie, samfunn og vitenskap”.

Hvert semester har hver temagruppe et hovedtema som de enkelte foredragene belyser fra forskjellige vinkler.

Vår- og høsthalvåret 2018 innførte vi en prøveordning, der personer som står på ventelisten for medlemskap, kunne melde seg på temaforedragene dette halvåret. Ordningen fortsetter fremover.

PLENUMSFOREDRAG – VENTELISTEN: De som står på ventelisten kan ikke delta i Storsalen, men de kan delta på temaforedragene. Påmelding pr. semester. Avgift kr. 475 pr. pers. til Aker Seniorakademi konto 0533 15 80653.

Se nærmere orientering under program.

Med hilsen
Berit Mørland, styreleder