Medlemskap

Årskontingenten i Aker Seniorakademi for 2023 er kr. 800 pr. person.

Alle som har betalt kontingent i 2023 innen forfall, vil være medlemmer.

Temaforedragene

Medlemmer av Aker Seniorakademi kan delta på temaforedragene.

Vår- og høsthalvåret 2018 innførte vi en prøveordning, der personer som står på ventelisten for medlemskap kunne melde seg på temaforedragene. Denne ordningen fortsetter fremover.

Se nærmere orientering under program.

Har du spørsmål om medlemskap, venteliste eller temaforedragene, ta kontakt med akademiets medlemsansvarlig, Helen Colban Kildahl, pr. e-post: akerseniorakademi@gmail.com eller telefon: 907 47 355.

Med hilsen
Berit Mørland, styreleder