Kontakt og styre


Adresse:

Aker Seniorakademi
Ris Menighetshus
Risbakken 1
0374  Oslo  (Se kart her.)

Telefon: Medlemsansvarlig  Helen Colban Kildahl 907 47 355
Epost: akerseniorakademi@gmail.com

Styremedlemmer fra 18.04.23

Styreleder: Wilhelm Mustad

Tlf.: 908 34 983
Epost: mail@wmustad.no

Nestleder: Harald Eriksen

Tlf.: 928 32 577
Epost: eriksen.harald@gmail.com

Styremedlemmer: Sofie Rogstad
Tlf.: 913 36 041                                                                                    Epos sofie.rogstad@gmail.com

Kristine Schei
Tlf.: 913 68 855
Epost: schei.kristine@gmail.com

Berit Mørland
Tlf.: 930 59 061
Epost: bmoerlan@online.no
 
Dag Bryhn
Tlf.: 988 94 459
Epost: dag.bryhn@vikenfiber.no
 
Bente Knagenhjelm
Tlf.: 473 85 247
Epost: bente@knagenhjelm.org 
 
Dag Slotfeldt-Ellingsen
Tlf.: 930 59 400
Epost: ds-e@online.no

Teknisk ansvarlige

Gunnar A. Stavnes
Tlf.: 481 33 244
Epost: baldus1@me.com

Trine-Lise Stavnes
Tlf.: 928 00 706
Epost: trinelises@me.com

Knut Erik Madsen
Tlf.: 907 63 407
Epost: Knut-em@online.no

Temagruppeansvarlige

Onsdager – Kunst og kultur

Marit Kristoffersen
Tlf.: 928 81 676
Epost: dag.bryhn@vikenfiber.no

Ellen Mellbye
Tlf.: 924 46 656
Epost: emellby@online.no

Ane-Lene Reiss
Tlf.: 934 44 653
Epost: anelene.reiss@gmail.com

Hans Peter Reiss
Tlf.: 905 78 806
Epost: hpreiss40@hotmail.com

Pål Sinding 
Tlf.:  971 72 337
Epost: psinding@online.no

Torsdager – Historie, samfunn og vitenskap

Eva Karal
Tlf.: 977 39 188
Epost: erkaral@gmail.com

Live Bressendorf Lindseth
Tlf.: 452 03 335
Epost:lbl@kondor.no

Ragnar Blekeli
Tlf.: 915 52 276
Epost: ragnar.blekeli@hotmail.com

Harald Pettersen
Tlf.: 915 78 455
Epost: harapett@hotmail.com

Astrid Simonsen
Tlf.: 901 47 867
Epost: a.nesnomis@outlook.com

Tone Loge Tveter
Tlf.: 934 34 283
Epost: tonetveter@hotmail.com

Valgkomité

Oscar Heyerdahl
Tlf.: 913 791 45                                                           Epost: oscar@ohey.no

Gunnar A. Stavnes
Tlf.: 481 33 244
Epost: baldus1@me.com

Haavard Martinsen
Tlf.: 970 85 454
Epost: hmart@online.no

Marianne Zimmer
Tlf.: 970 85 454
Epost: marzim@wemail.no