Program høsten 2023

Foredragene kl. 11.00 – kl. 13.00

  • MEDLEMMER: Medlemmer av akademiet kan delta på alle foredrag, både plenums- og tema-foredrag. Uten ekstra betaling.
  • VENTELISTEN: De som står på ventelisten kan delta på temaforedrag onsdag og torsdager (ikke på plenumsforedrag på tirsdager) Påmelding for høstsemester ved betaling av kr 475 pr. person til Aker Seniorakademis konto: 0533 15 80653.
  • PLENUMSFOREDRAG – VENTELISTEN: De som står på ventelisten kan ikke delta i Storsalen på tirsdagsmøtene.
  • Inntil videre er det lang venteliste for å bli medlem