Plenumsforedrag i Aker Seniorakademi høsten 2020

Plenumsforedragene holdes i forsamlingssalen
tirsdager kl 11.00 – 13.00.

Merk: På grunn av Corona-pandemien vet vi ennå ikke hvordan møtene skal arrangeres til høsten. Medlemmene vil få beskjed i løpet av sommeren.

18. august:

Sigrid Undset-Norges dikterdronning i 100 år
Professor emeritus og forfatter Liv Bliksrud

1. september:

Hvor går Polen? –
Utenriksjournalist og forfatter Ingrid Brekke

15. september:

– Hvordan styres vi av genene våre? –
Professor UiO Dag Undlien

29. september:

– Nato – dagens utfordringer og det historiske perspektiv –
Tidligere utenriksredaktør av Aftenposten Nils Morten Udgaard

13. oktober:

– Det digitale samfunnet – sosiale og samfunnsmessige
konsekvenser nå og i fremtiden –

Førsteamanuensis UiO og sjefsforsker Sintef Petter Bae Brantzæg

27. oktober:

– Hjernen gjennom livet – hva skjer og hva kan vi gjøre med det?
Professor Anders Martin Fjell

10. november:

– Iran – innenriks og utenriks –
Seniorforsker NUPI Sverre Lodgaard

24. november:

– Hvorfor havet er det viktigste vi har og hva må vi gjøre for å redde det? –
Administrerende direktør RevOcean og marinbiolog Nina Jensen

1. desember:

– Kriseårene 1802-1806; da Beethoven ble Beethoven –
Konsertforedrag med pianist og professor ved Norges Musikkhøgskole Tor Espen Aspaas

Foredragene dekkes av medlemskontingenten og er bare tilgjengelig for medlemmer av Akademiet og dessverre ikke for dem som står på ventelisten for medlemskap.

Temaforedrag – Kunst og kultur høsten 2020

Onsdager kl 11.00 – 13.00

i Ris menighetshus

DANMARK
Det er et yndigt land

26. august:

– Det forjettede land. Modernitet og lykke i dansk tenkning –
 Idéhistoriker UiO Emil Nicklas Johnsen

9. september:

– To danske musikkgenier. Den ene hyllet, den andre forvist.
Carl Nielsen og Rued Langgaard –

Komponist, professor emeritus Ragnar Søderlind

23. september:

– Dansk arkitektur og forbindelser til Norge –
Professor Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Nina Berre

7. oktober:

  – Gullalderen og København som kulturby –
Kunsthistoriker Ingvild Pharo

21. oktober:

Skagen som arnested for dansk modernisme
Førsteamanuensis kunsthistorie UiO Øystein Sjåstad

4. november:

Dansk design: Fra 1800-tallets kunstindustrielle bevegelse til
Danish Modern

Seniorkurator Nasjonalmuseet Cathrine Lorange

 

18. November:

– Dansk samtidslitteratur med nogle fælles fødder og rødder –
Lic. phil., førsteamanuensis i nordisk litteratur UiO Gitte Mose

Når myndighetene har godkjent våre arrangementer, sendes
informasjon til medlemmene og til ventelisten om påmelding og
innbetaling for deltagelse på temaforedragene.

 

Temaforedag – Historie, samfunn og vitenskap Høsten 2020

 

Torsdager kl 11.00 – 13.00

i Ris menighetshus

VERDEN I ENDRING

 

27. august:

– Verdenspolitikken; Kina utfordrer USA – Hva kan vi vente oss? –
Seniorforsker ved NUPI Hans Jørgen Gåsemyr

10. september:

– Verdensmakt og utviklingsland: Det indiske paradoks –
Førstelektor, Sør-Asiastudier UiO Guro Warhuus Samuelsen

24. september:

– Avmaktens Europa –
Professor UiO Janne Haaland Matlary 

8. oktober:

– Klimaendringene – Virkninger for verdens økonomiske
vekst, migrasjon og mattrygghet –

Bærekraftsdirektør i Equinor Bjørn Otto Sverdrup  

22. oktober:

– Kan den liberale verdensorden overleve? –
Professor Forsvarets Høgskole Tormod Heier

5. november:

– Husdyrprodukter – bærekraft og helse, nasjonalt og globalt
Professor emeritus NMBU Odd Magne Harstad og
professor emeritus NMBU Anna Haug

19. november: 

– Norges vei i en verden i endring –
 Direktør i NUPI Ulf Sverdrup

Når myndighetene har godkjent våre arrangementer, sendes
informasjon til medlemmene og til ventelisten om påmelding og
innbetaling for deltagelse på temaforedragene.