Program høsten 2021

Foredragene kl. 11.00 – kl. 13.00

  • PLENUMSFOREDRAG – MEDLEMMER: Medlemmer av akademiet kan delta i Storsalen eller logge seg på plenumsforedragene. Foredragene dekkes av medlemskontingenten.
  • Medlemmer av akademiet kan melde seg på temaforedragene:  Kunst og kultur og Historie, samfunn og vitenskap. Avgift kr 400 pr pers. for høstsemesteret. Påmelding.
  • PLENUMSFOREDRAG – VENTELISTEN: De som står på ventelisten kan ikke delta i Storsalen, men de kan logge seg på plenumsforedragene. Avgift kr. 250 pr. pers.  for høstsemesteret. Påmelding.
  • Ventelisten kan delta på temaforedragene eller logge seg på.  Avgift kr 475 pr pers. for høstsemesteret. Påmelding.

Påmelding: Zubarus, e-post kommer senere. Inntil videre er det venteliste for å bli medlem

Plenumsforedrag i Aker Seniorakademi høsten 2021

Alle foredragene blir holdt i Ris Menighetshus og som Webinar høsten 2021
tirsdager kl 11.00 – 13.00.

Invitasjon til å være med på Webinaret sendes på e-post til alle medlemmer og til de som står på ventelisten som har meldt seg på plenumsforedragene, se mer informasjon ovenfor. I invitasjonen finner du en link (internettadresse) som du trykker på, så får du noen enkle instruksjoner og melder deg på webinaret. Merk at hver link er unik for det webinaret det refereres til. For neste webinar kommer en ny link på e-post.

Deltakelsen på Plenums-webinarene for medlemmene dekkes av medlemskontingenten (kr 500 pr person). De som står på ventelisten kan også melde seg på ved å betale kr 250 pr person for  dette semesteret.

Påmelding: Zubarus, e-post kommer senere

Følg med på denne siden https://akerseniorakademi.wordpress.com/  for endringer.

17. august:

– Sigrid Undset – Norges dikterdronning i 100 år

Professor emerita og forfatter, Liv Bliksrud

31. august:  

-Fremtidsmenneske. Hvordan bioteknologi kan brukes til å overstyre menneskets biologi i alle livsfaser –  

 Spesialrådgiver Sigrid Bratlie, Kreftforeningen

14. september:

– Svalbard –

Advokat Sven Ole Fagernæs, tidligere Sysselmannen på Svalbard

28. september:

– Verdens økonomiske system i endring –

Forsker Roger Hammersland, Statistisk Sentralbyrå

12. oktober:

– Populisme – en begrepsanalyse –

Professor emeritus Bernt Hagtvet, Statsvitenskap, UiO

26. oktober:

– Etter stortingsvalget: Hvordan gikk det – hvorfor ble det slik – hvordan blir det –

NRK-kommentator Magnus Takvam

9. november:

– Norsk kunst på 1800-tallet – kan den kalles norsk? –

Professor emeritus Gunnar Danbolt, Kunsthistorie, UiB

23. november:

– China –
Journalist og forfatter Kjersti Strømmen

7. desember:

– Frédérik Chopin – klaveret og romantikkens nattsider –

Pianist og professor ved Norges musikkhøgskole Tor Espen Aspaas

 

Temaforedrag – Kunst og kultur høsten 2021

Onsdager kl 11.00 – 13.00

FIRENZE

Humanismens og renessansens arnested

 

25. august:

– Idéene som skapte den florentinske renessansen –
 

Idéhistoriker Else Marie Lingaas

8. september:

 – Makt og kultur i renessansens Firenze –
Idéhistoriker Else Marie Lingaas

22. september:

– Dante, Boccaccio og Petrarca.  Veien inn i  humanismen –
Oversetter og idéhistoriker Kristin Gjerpe

6. oktober:

  – «Prima la musica e poi la parola», eller omvendt.  Var musikken og ordet rivaler eller kompiser – og hva har dette med Firenze å gjøre? –

Operasanger og tidl. operasjef Anne Gjevang

20. oktober:

 – Den florentinske renessansearkitekturen –
Stipendiat Eirik Arff Gulseth Bøhn, Institutt for form, teori og historie, AHO, Oslo

3. november:

Renessansens billedkunst i Firenze, ca 1300 – 1500 –

Kunsthistoriker Ragnhild Martine Bø
 

17. november:

– Renessansens billedkunst i Firenze: Bilder og opplevelse i sakrale og sekulære rom

Kunsthistoriker Ragnhild Martine Bø