Program våren 2022

OBS: OBS. ; Foredrag om akevitt er endret fra 7. til 28. april.

Pandemien er over. Fra og med 15. februar vil alle foredrag holdes i Storsalen. Dette gjelder for både plenum- og temaforedragene.

Foredragene kl. 11.00 – kl. 13.00

  • PLENUMSFOREDRAG – MEDLEMMER: Medlemmer av akademiet kan delta som før Pandemien på møte i Storsalen. Foredragene dekkes av medlemskontingenten.
  • Medlemmer av akademiet kan melde seg på temaforedragene:  Kunst og kultur og Historie, samfunn og vitenskap. Avgift kr 400 pr pers. for vårsemesteret. Påmelding.
  • PLENUMSFOREDRAG – VENTELISTEN: De som står på ventelisten kan ikke delta i Storsalen på tirsdagsmøtene.
  • Ventelisten kan delta på temaforedragene ved å logge seg på, hvis det blir arrangert webseminar. Pr. 15.2 er dette noe usikkert.  Avgift kr 475 pr pers. for vårsemesteret. Påmelding.

Påmelding: Zubarus, e-post sendes primo januar. Inntil videre er det venteliste for å bli medlem

Plenumsforedrag i Aker Seniorakademi våren 2022

Alle foredragene blir holdt i Ris Menighetshus fra 15.2 kl 11.00 – 12.00. Om det også vil bli lagt opp til en løsning med webseminar er usikkert i pr. i dag.

Invitasjon til å være med på Webinaret sendes på e-post til alle medlemmer og til de som står på ventelisten som har meldt seg på plenumsforedragene, se mer informasjon ovenfor. I invitasjonen finner du en link (internettadresse) som du trykker på, så får du noen enkle instruksjoner og melder deg på webinaret. Merk at hver link er unik for det webinaret det refereres til. For neste webinar kommer en ny link på e-post.

Deltakelsen på Plenums-webinarene for medlemmene dekkes av medlemskontingenten (kr 500 pr person).

Påmelding: Zubarus, e-post kommer primo januar

Følg med på denne siden https://akerseniorakademi.wordpress.com/  for endringer.

 

4. januar ; foredraget utgår

18. januar :   Fra primstav til yr – løst og fast om vær og klima 

Statsmeteorolog NRK, John Smits

1. februar :  Batterier – det norske industrieventyret ( utgår, erstattes av foredrag satt opp 29. mars )

Journalist Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad

15. februar : Neandertalerne.  Folket som forsvant.

Forfattere og forsningsjournalister Vibeke Riiser-Larsen og Erik Tunstad

1. mars : En ny lesing av landskapet – oppdagelsen av istiden

Professor ved institutt for biovitenskap, UiO,  Geir Hestmark

15. mars :  Ulykkelige Arabia

Jurist, folkerettsekspert og konfliktforsker Cecilie Hellestveit

29.mars : Batterier – det norske industrieventyret

Journalist i Teknisk ukeblad,  Odd Richard Valmot

19. april : Brukermedvirkning i helsetjenesten – realitet eller        retorikk ?

Prof. emer. i samfunnsmedisin ved UiO,  Magne Nylenna

3. mai :  Livet på Grini under 2. verdenskrig

Sanger og forfatter,  Per Vollestad

Temaforedrag – Kunst og kultur våren 2022

Onsdager kl 11.00 – 13.00

Geni og galskap i kunsten 

12. januar :

– Er psykisk lidelse en forutsetning for stor kunst ? En introduksjon til galskap innenfor kunsten. –
 

Prof. emer. UiO.,  Ulrik Malt

26. januar :

 –  Hjernen og kunsten – 

Overlege og professor, UiO,  Espen Diedricks 

9. februar :

–  «… MALET AV EN GAL MAND «,   Geni og galskap i Vestens kunsthistorie. 

Kunsthistoriker og Ph.D. stipendiat,  UiO,  Peder Valle.  

23 februar :

  -Psykiske lidelser og rus som tema i norsk litteratur.-

Prof. em. dr. philos., Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO,          Liv Bliksrud

9. mars :

 – Galskap i musikkens verden.  Hvor går grensen mellom sykdom og eksentrisitet ? –

Tidligere operasanger og operasjef,  Anne Gjevang:

23. mars :

Richard Wagner,  genial eller gal ?

Pianist, dirigent og formidler,  Marianne Oulie  Wiik

6. april:

– Fra den sorte galle til de gale kvartetter – 

Bratjist ved Kringkastingsorkesteret,  Nora Taksdal