Plenumsforedrag i Aker Seniorakademi våren 2018

Plenumsforedragene holdes i forsamlingssalen i Ris Menighetshus
tirsdager kl 11.00 – 13.00.

9. januar:

– Fra englisc til English – språk og historie i 2000 år –
Førsteamanuensis i engelsk språk, dr.art. Kristin Bech, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO

23. januar:

– Påskeøya. Hvor kom de første fra? Tok Thor Heyerdahl helt feil? –
Professor em. Erik Thorsby, Det medisinske fakultet, UiO

6. februar:

– Nasjonalmuseet og byen –
Arkitekt og arkitekturhistoriker Ulf Grønvold, tidl. direktør ved Norsk Arkitekturmuseum

20. februar:

– Bokstavene i historien – Om bokstavers rolle i politikk og maktutfoldelse fra Augustus til Mussolini – 
Typograf og tidl. førstelektor Øyvin Rannem, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

6. mars:

– Kristian Birkeland – vår geniale nordlysforsker, oppfinner og industrimann –
Seniorrådgiver dr. scient. Pål Brekke, Norsk Romsenter

20. mars:

– Rembrandt. Triumf og glemsel, lykke og tragedie –
Skjønnlitterær og faglitterær forfatter Karsten Alnæs

10. april:

– Hvordan skal verden møte en omlegging av energikildene? –
Professor i geologi Anders Elverhøi, UiO

24. april:

kl. 10: Årsmøte
kl. 11: Norsk skole i dag. Hvordan gjøre den bedre i morgen?-

Professor Johan From, Institutt for kommunikasjon og kultur, BI

8. mai:

– Stormakten Kina – venn eller fiende? –
Forfatter og historiker Torbjørn Færøvik
 

Foredragene dekkes av medlemskontingenten og er bare tilgjengelig for medlemmer av Akademiet og dessverre ikke for dem som står på ventelisten for medlemskap.
For påmelding via nettet for å komme på ventelisten, klikker du her for skjema (åpnes i nytt vindu).


Kun personer over 60 år og som er bosatt i bydelen Vestre Aker, kan stå på ventelisten.

Du kan også melde deg på ventelisten pr. epost akerseniorakademi@gmail.com eller skrive til Aker Seniorakademi, Risbakken 1, 0374 eller ringe akademiets sekretær Anne Bryhn, tlf. 952 28 450

Reklamer

Temagruppe – Kunst og kultur våren 2018

 

Onsdager kl 11.00 – 13.00

i Ris menighetshus

PROVENCE – En kulturhistorisk reise

 

17. januar:
NB! Avlyst pga været!!(Foredragsholder bor i Varmland og er innesnedd)
Ny dato 24. januar!

– Folkelig kultur, turistkultur og kunstnerkultur i Provence –
Professor em. i litteraturvitenskap Arne Melberg, UiO

31. januar:

– Litteratur i Provence 1150-1950: historiske bevegelser fra det universelle til det regionale –
Professor em. i fransk litteratur Karin Gundersen, UiO

14. februar:

– Jean Gionos skrivekunst. Fra lyrisk overflod til talende tomrom –
Professor i fransk litteratur Guri Ellen Barstad, Høgskolen i Østfold (HiOf)

28. februar:

 Eventyrlige Provence: mat, vin og fortellinger –  
Professor i sammenlignende litteratur Knut Stene-Johansen, UiO

14. mars:

– Kunstmuseer i Provence, – billedkunst og arkitektur –  
Kunsthistoriker Hans Peter Reiss

4. april:

– Kunstnere i Provence –
Kunsthistoriker Nils Messel

18. april:

– Middelalderens Provence – et musikalsk arnested –
Professor Wolfgang Plagge, Musikkhøyskolen i Oslo

Medlemmer av Aker Seniorakademi kan delta på temagruppen ved å
1. melde seg på via nettet eller pr. epost akerseniorakademi@gmail.com eller skrive til Aker Seniorakademi, Risbakken 1, 0374 eller ringe akademiets sekretær Anne Bryhn, tlf. 952 28 450
For påmelding via nettet klikker du her påmelding til temagrupper (åpnes i nytt vindu)
2. sende kr. 400 i semesteravgift til konto 0533.15.80653

Påmelding til denne gruppen gir gratis adgang til Historie, samfunn og vitenskap.

Vårhalvåret 2018 har vi innført en prøveordning, der personer som sto på ventelisten for medlemskap pr. 1.1.2018 kan melde seg på temagruppene dette halvåret. Denne ordningen gir ingen adgang til plenumsmøtene, som er forbeholdt medlemmene.

Personer på ventelisten kan delta på temagruppen ved å
1. melde seg på via nettet eller pr. epost akerseniorakademi@gmail.com eller skrive til Aker Seniorakademi, Risbakken 1, 0374 eller ringe akademiets sekretær Anne Bryhn, tlf. 952 28 450
For påmelding via nettet klikker du her påmelding til temagrupper (åpnes i nytt vindu).
2. sende kr. 475 i semesteravgift til konto 0533.15.80653

Påmelding til denne gruppen gir gratis adgang til temagruppen Historie, samfunn og vitenskap.

Temagruppe – Historie, samfunn og vitenskap våren 2018

Torsdager kl 11.00 – 13.00

i Ris menighetshus

HELSETJENESTE – Muligheter og grenser i det 21. århundre

 

18. januar:

– Systemet Evang; det medisinerstyrte helsevesen – hva har vi nå? –
– Professor em. i helseledelse Ole Berg, UiO

NB! Tirsdag, 30. januar:

– Når mentale grenser innskrenkes. Hva vet vi egentlig om demens? –
Professor em. i geriatri Knut Engedal, UiO

15. februar:

– Leger med grenser – hva er egentlig helseøkonomi? – Professor em. i helseøkonomi Ivar Sønbø Kristensen, UiO

1. mars:

– Et todelt helsevesen – en realitet i praksis, men som politisk program – nei? –
Administrerende direktør Tone Ikdahl, Lovisenberg Diakonale sykehus

NB! 15. mars, kl. 12

– Det tredje hjemmet – sykehjemmet? – 
Byråd Tone Tellevik Dahl, Oslo Kommune

5. april:

– Pasientens makt i helsesystemet – om pasientens rettigheter og plikter –
Professor i medisinsk etikk Reidun Førde, UiO

19. april:  

– Hvor går verdens helse? Har Norge noen rolle i det internasjonale helsevesen? Hva monner mest til å utjevne globale ulikheter? –
 Professor i internasjonal helse Johanne Sundby, UiO

Medlemmer av Aker Seniorakademi kan delta på temagruppen ved å
1. melde seg på via nettet eller pr. epost akerseniorakademi@gmail.com eller skrive til Aker Seniorakademi, Risbakken 1, 0374 eller ringe akademiets sekretær Anne Bryhn, tlf. 952 28 450
For påmelding via nettet klikker du her påmelding til temagrupper (åpnes i nytt vindu).
2. sende kr. 400 i semesteravgift til konto 0533.15.80653

Påmelding til denne gruppen gir gratis adgang til temagruppen Kunst og kukltur.

Vårhalvåret 2018 har vi innført en prøveordning, der personer som sto på ventelisten for medlemskap pr. 1.1.2018 kan melde seg på temagruppene dette halvåret. Denne ordningen gir ingen adgang til plenumsmøtene, som er forbeholdt medlemmene.

Personer på ventelisten kan delta på temagruppen ved å
1. melde seg på via nettet eller pr. epost akerseniorakademi@gmail.com eller skrive til Aker Seniorakademi, Risbakken 1, 0374 eller ringe akademiets sekretær Anne Bryhn, tlf. 952 28 450
For påmelding via nettet klikker du her påmelding til temagrupper (åpnes i nytt vindu).
2. sende kr. 475 i semesteravgift til konto 0533.15.80653

Påmelding til denne temagruppen gir gratis adgang til temagruppen Kunst og kultur