Program våren 2023

Foredragene kl. 11.00 – kl. 13.00

  • MEDLEMMER: Medlemmer av akademiet kan delta på alle foredrag, både plenums- og tema-foredrag. Faktura for årskontingent vil bli sendt ut primo januar fra vårt medlemssystem Zubarus. (Ikke betal før faktura er mottatt)
  • VENTELISTEN: De som står på ventelisten kan delta på temaforedrag onsdag og torsdager (ikke på plenumsforedrag på tirsdager) Påmelding for vårsemester ved betaling av kr 475 pr. person til Aker Seniorakademis konto: 0533 15 80653.
  • PLENUMSFOREDRAG – VENTELISTEN: De som står på ventelisten kan ikke delta i Storsalen på tirsdagsmøtene.
  • Inntil videre er det lang venteliste for å bli medlem
Reklame

Plenumsforedrag i Aker Seniorakademi våren 2023

Alle foredragene blir holdt i Ris Menighetshus  kl 11.00 – 13.00.

 

10. januar: – Rettspsykiatri – Tilregnelige og utilregnelige lovbrytere.
Rettspsykiater Randi Rosenkvist

24. januar: – India – Hindunasjonalisme på frammarsj i verdens mest folkerike land.
Forfatter og professor emerita ved Oslo Met Elisabeth Eide

7. februar: – Tariffmekling fra innsiden.
Riksmekler Mats Wilhelm Ruland

21. februar: – Freds- og forsoningsdiplomati.
Dr. philos. Direktør ved Fridtjof Nansens institutt Iver Neumann

7. mars: – Kulturkamp og krenkelse – striden om «Guds grønne enger» 1932-1934.
Seniorrådgiver i Kulturrådets avd. for kulturanalyse, Dr. Philos. Haakon Bekeng-Flemmen

21. mars: – Hva er bevissthet?
Professor i fysikk, UiO og NMBU Gaute Einevoll

18. april: – (OBS årsmøte kl. 10:00) Cyberkrigføring. Professor UiO. Leder av Forskningsgruppen for digital sikkerhet Audun Jøsang

9. mai: – Vannforsyningen i Oslo.
Direktør i Vann- og avløpsetaten Anne Marie Aursund

23. mai: – «Formødre» – Musikalsk innslag.
Pianist og musikkformidler Sara Aimee Smiseth

PLENUMSFOREDRAG: Kun medlemmer av akademiet kan delta.

Temaforedrag – Kunst og kultur våren 2023

Onsdager kl 11.00 – 13.00

Wien, Wien, nur du allein…

18. januar: – Wien, keiserrikets hovedstad.
Professor UiO Ulrike Spring
(Etter foredraget tar vi ca. en halv times pause før vi viser filmen Den tredje mann med Orson Welles. Filmen ble lansert i 1949 og utspiller seg i etterkrigstidens Wien. Vi serverer kaffe. De som vil ha noe å spise, må ta med dette selv. Følg med på hjemmesiden for evt. korreksjoner i programmet.)

1. februar: – Drift og begjær – Psykoanalyse og surrealisme i dialog.
Professor emerita UiO Siri Erika Gullestad

15. februar: – Wienerarkitekturen omkring 1900.
Professor, Arkitektur og designhøyskolen i Oslo (AHO) Mari Hvattum

1. mars:-Wien,musikkenshovedstad.
Sanger og tidligere operasjef Anne Gjevang

15. mars: – Fra Kakanien til Den andre republikk – en spasertur gjennom østerriksk litteratur fra Habsburgmonarkiet til i dag.
Professor i tyskspråklig litteratur, Høgskolen i Østfold Elin Nesje Vestli

29. mars: – Moderne form på gammel grunn: Jugendstil og modernisme i Wiens kunsthåndverk og design.
Doktorgradsstipendiat i kunsthistorie, UiO Peder Valle

26. april: – Klimt, Art Nouveau og Wien rundt 1900.
Seniorkurator, Nasjonalmuseet Øystein Ustvedt

MEDLEMMER – av akademiet kan delta uten ekstra betaling.
VENTELISTEN – De som står på ventelisten kan delta på temaforedrag onsdag og torsdager mot betaling. Påmelding for vårsemestret ved betaling av kr 475 pr. person til Aker Seniorakademis konto: 0533 15 80653.